Brak komentarzy do

*

Pogrzeb odbędzie się 14 lutego 2024 r. Msza w kościele pw. św. Urszuli Ledochowskiej (ul. Dworska 5, 05-510 Chylice) rozpocznie się o 13:30, pochówek na cmentarzu w Skolimowie (ul. Chylicka 97, 05-510 Konstancin-Jeziorna).

Walne Zebranie Członków PSSF

      Brak komentarzy do Walne Zebranie Członków PSSF

Zgodnie z  uchwałą Zarządu Głównego PSSF z dnia 19.10.2023 r. Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii zwołuje na dzień  25.11.2023 r.(sobota) Walne Zebranie Członków PSSF

I termin  godz. 10.00

II termin  godz. 10.20

W zebraniu zgodnie ze statutem PSSF oraz z uchwałą Zarządu z dnia 19.10.2023r mogą wziąć udział  członkowie stowarzyszenia , którzy opłacili składkę do dnia 02.11.2023r. za 2023 rok w kwocie  150,00 PLN.  

Aktualny adres strony  Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii:    http://pssf.com.pl/

Numer konta bankowego: 67 1240 3028 1111 0010 6481 6046

Miejsce obrad: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr.1 im Norberta  Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Łódź ul. Kopcińskiego 22,  wejście od ul. G. Narutowicza 100 – aula im. E. Palucha.

Porządek Obrad:

 1. Rozpoczęcie Zebrania –  Prezes PSSF Marek Kiljański
 2. Wybór przewodniczącego zebrania
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór sekretarza zebrania
 5. Wybór komisji skrutacyjnej
 6. Stwierdzenie prawidłowości zebrania
 7. Wybór komisji uchwał i wniosków
 8. Sprawozdanie Zarządu Głównego
 9. Sprawozdanie Skarbnika
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 11. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 12. Przewodniczący Zjazdu otwiera dyskusję i zaprasza do konstruowania wniosków do komisji uchwał i wniosków
 13. Zamknięcie dyskusji
 14. Głosowanie nad absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek komisji rewizyjnej.
 15. Ogłoszenie wyników
 16. Dyskusja i głosowanie nad uchwałami
 17. Wybór Prezesa Stowarzyszenia
 18. Ogłoszenie wyników
 19. Wybór Zarządu Głównego
 20. Wybór Komisji Rewizyjnej
 21. Wybór Sądu Koleżeńskiego
 22. Przewodniczący zaprasza zarząd, komisję rewizyjną i sąd koleżeński do ukonstytuowania się
 23. Zamknięcie zebrania